Privacy Policy

PRAVILA O PRIVATNOSTI

U smislu odredbi Pravilnika (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, od 27. travnja 2016., glede zaštite fizičkih osoba u pogledu obrade njihovih osobnih podataka, kao i o slobodnom kolanju takvih podataka, kojim se stavlja van snage Uredba 95/46/CE (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) i Zakona o stupanju na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka, društvo EUROCONSULTING PRIVACY 4.0. d.o.o. (EUROCONSULTING PRIVACY 4.0. ili Voditelj obrade), Strossmayerova 16, Rijeka, poštuje i vodi računa o privatnosti svakog posjetitelja naših web stranica, te slijedom ovih pravila o privatnosti daje sve informacije koje se odnose na prikupljanje i obradu osobnih podataka.

 

Ova Pravila o privatnosti odnose se na podatke prikupljene tijekom korištenja web stranice www.privacy40.com kao i određene druge aktivnosti obrade osobnih podataka koje se provode u društvu EUROCONSULTING PRIVACY 4.0.  

 

Voditelj obrade osobnih podataka:

EUROCONSULTING PRIVACY 4.0. d. d., Strossmayerova 16, Rijeka, OIB: 22905656841

Tel: 051 372228

e-mail: info@privacy40.com

 

Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju od strane Voditelja obrade, svrha i pravni temelj za obradu, legitimni interes voditelja obrade:

 1. Podaci koji se prikupljaju prilikom pristupa web stranici:

 

 1. A) kolačići (cookies)

 

Ovi podaci prikupljaju se u svrhu poboljšanja karakteristika Internet stranice i iskustva korisnika, te analize posjeta web stranici.

 

Korištenje kolačića moguće je samo ako ste prethodno dali Vašu dozvolu, odabravši odgovarajuće opcije na obrascu za upravljanje kolačićima.

 

Prikupljanje osobnih podataka putem tehničkih kolačića neophodan je preduvjet za pristup web stranicama. Ukoliko stranka ne prihvati prikupljanje ovog tipa osobnih podataka, može doći do ugrožavanja funkcionalnosti određenih značajki stranice, odnosno, takve značajke mogu se funkcionalno i izgledom prikazati drugačije u Vašem pregledniku.

 

Za dodatne informacije o kolačićima, molimo pročitajte našu objavu o kolačićima.

 

 

 1. B) IP adresa, vrsta preglednika, naziv domene, sat pristupa i adrese web stranica, stranica za navigaciju/izlazak, podatak vezan za vrstu uređaja koji se koristi za pristup našim web stranicama, korišteni operativni sustav, pripadajuće postavke, itd.

 

 

 

Svrha prikupljanja ovih podataka je pružanje učinkovitije usluge korisniku, jednostavnije korištenje web stranica, uklanjanje potrebe za čestim unošenjem istih podataka te upravljanje web stranicama i tehničkim rješenjima, kao i podacima potrebnima za sklapanje i izvršenje ugovora, odnosno poboljšanje kvalitete ponuđene usluge.

 

 1. C) Podaci se dijele anonimno s GOOGLE.INC., koji putem servisa Google Analytics prikuplja informacije na našoj web stranici i prati statistiku posjeta u svrhu prikupljanja informacija o atraktivnosti i uspješnosti web stranice na tržištu. Za dobivanje dodatnih informacija o tome koje podatke Google prikuplja molimo da posjetite stranicu partnera po pitanju pravila vezanih uz privatnost – Google.

 

 

 1. Podaci koji se prikupljaju prilikom slanja zahtjeva putem web stranice:

 

- ime, prezime, e-mail adresa, tvrtka i ostali osobni podaci koje korisnik upisuje u polje „poruka“.

 

Svrha prikupljanja prije navedenih osobnih podataka je omogućiti potencijalnim klijentima i drugim posjetiteljima web stranice stupanje u kontakt s EUROCONSULTING PRIVACY 4.0.  putem iste i slanje zahtjeva vezanih uz aktivnost. Dobrovoljnim davanjem vlastitih osobnih podataka i odabirom polja „Suglasan sam s obradom osobnih podataka navedenih u zahtjevu u smislu točke 2 Uredbe o privatnosti“, daje se suglasnost za obradu osobnih podataka u smislu odredbi ove objave i ovlašćuje se Voditelj obrade da Vaše osobne podatke podvrgne obradi. Dozvolu za obradu osobnih podataka moguće je povući u bilo kojem trenutku.

 

Povlačenjem ili opozivom dozvole za obradu osobnih podataka u svrhu slanja odgovora na zahtjeve, Vaši osobni podaci neće se više koristiti u tu svrhu. Povlačenje ili opoziv, međutim, nema utjecaj na legitimnost obrade temeljem dozvole koju ste dali prije opoziva.

 

Podaci se čuvaju tijekom razdoblja od pet godina, od završetka godine u kojoj je razmijenjena zadnja komunikacija vezana uz zahtjev temeljen na Vašoj izričitoj dozvoli. Prilikom povlačenja dozvole, Vaši podaci se brišu, a EUROCONSULTING PRIVACY 4.0. više neće moći obrađivati Vaše zahtjeve.

 

Ukoliko prilikom ili slijedom raskida Vašeg zahtjeva stupite u ugovorni ili predugovorni odnos s voditeljem obrade, Vaši će se podaci nastaviti obrađivati, budući da su isti potrebni za provedbu ugovora.

 

 1. Podaci prikupljeni u svrhu  zaključenja i provedbe ugovora na zahtjev stranke:

 

 1. a) podaci potrebni u smislu računovodstvenih propisa;

 

 1. b) kontakt podaci: ime, prezime, e-mail, broj telefona, broj mobitela, broj faxa, adresa sjedišta, adresa za dostavu, ostali kontakt podaci (npr. skype);

 

 1. c) osobni podaci sadržani na osobnoj iskaznici ili putovnici, odnosno na drugim službenim dokumentima mogu biti predmetom obrade u svrhu identificiranja, uvidom u iste. Preslike osobnih iskaznica ili putovnica neće se ni pohranjivati, niti će biti obrađivane. Klijentu može biti odbijena usluga (primjerice isporuka paketa) ukoliko ne omogući uvid u osobnu iskaznicu, putovnicu ili drugi službeni dokument u svrhu identifikacije.

 

 

Svrha prikupljanja osobnih podataka je redovno udovoljenje obvezama koje proizlaze iz ugovora te davanje svih predugovornih informacija koje profesionalni partneri, kupci i potencijalni dobavljači zahtijevaju.

 

 

 1. Obrada kontakt podataka u svrhu provođenja budućih profesionalnih kontakata i izravnog marketinga

 

Osobni podaci koji se prikupljaju u smislu točke 3 stavka b) mogu biti obrađeni od strane EUROCONSULTING PRIVACY 4.0. također i u svrhu izravnog marketinga i realizacije budućih profesionalnih kontakata kao legitimnog interesa Voditelja obrade.

 

Ukoliko profesionalni partner ili dobavljač – pravna osoba ne pruži svoju dozvolu za obradu osobnih podataka temeljem ove pravne osnove, ima pravo dati reklamaciju Voditelju obrade te, slijedom te reklamacije, njegovi osobni podaci više neće biti obrađivani temeljem ove pravne osnove (opt-out).

 

 

Način obrade osobnih podataka:

Osobni podaci obrađuju se elektronički i čuvaju putem elektroničke podrške, uz primjenu svih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu podataka, od strane EUROCONSULTING PRIVACY 4.0.

 

Osobni podaci obrađuju se unutar grupe poduzetnika Voditelja obrade. Podaci se daju na raspolaganje subjektima koje je odobrio EUROCONSULTING PRIVACY 4.0.

 

Osobni podaci zaštićeni su od neautoriziranog korištenja minimalno putem antivirusa, firewalla i sustava koji sprječava neželjeno brisanje.

 

 

Primatelji / kategorije primatelja osobnih podataka:

___________________________________________________________________________________________

 

Podaci se ustupaju unutar grupe društava te, ovisno o potrebi, vanjskim izvršiteljima u smislu ugovora o obradi osobnih podataka zaključenog s Voditeljem obrade, kao npr. računovodstvenom servisu, servisu za održavanje informatičkog sustava, stručnjacima koji djeluju na području zaštite na radu, i slično.

 

 

Razdoblje čuvanja prikupljenih osobnih podataka datih na obradu:

Za obavijesti i detalje vezane uz čuvanje osobnih podataka prikupljenih putem kolačića molimo pročitajte našu izjavu o kolačićima.

 

Podaci prikupljeni u trenutku upućivanja zahtjeva putem web stranice (točka 2) čuvaju se barem pet godina od proteka godine u kojoj je završila komunikacija temeljena na zahtjevu.

 

Podaci koji se prikupljaju u svrhu zaključenja i ispunjavanja ugovora (točka 3) čuvaju se maksimalno pet godina od proteka godine u kojoj je zaključen ugovorni odnos, odnosno i dulje ukoliko je u tijeku spor ili ukoliko je rok zastare dulji od onoga prije navedenoga.

 

 

Prava koja se odnose na prikupljanje i obradu osobnih podataka:

U svakom trenutku jamčimo za sljedeća prava:

 

 • Pravo na pristup osobnim podacima – Vaše je pravo od Voditelja obrade dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši podaci ili ne, informacije o svrhi obrade, kategoriji podataka koji se obrađuju, primateljima, razdobljima čuvanja podataka. Vaše je pravo, također, zatražiti ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili dati reklamaciju na obradu.

 

 • Pravo na ispravak – imate pravo zatražiti ispravak pogrešnih podataka ili nadopunu nepotpunih podataka koji se na Vas odnose.

 

 • Pravo na brisanje – imate pravo zatražiti od Voditelja obrade da izbriše osobne podatke koji se na Vas odnose, pod određenim uvjetima, osim ako se radi o slučaju kad je čuvanje podataka utvrđeno zakonom.

 

 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka – imate pravo ishoditi od Voditelja obrade ograničenje obrade podataka koji se na Vas odnose, pod određenim uvjetima.

 

 • Pravo na protivljenje – imate pravo izraziti protivljenje obradi Vaših osobnih podataka.

 

 • Pravo na prijenos podataka – imate pravo prenijeti Vaše osobne podatke drugom voditelju obrade a, gdje je to tehnički izvedivo, prijenos će se obaviti automatskim putem.

 

 • Pravo na upućivanje prigovora nadležnom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka,  Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

 

Prije navedena prava mogu se ostvariti u svakom trenutku, upućivanjem pisane obavijesti na adresu EUROCONSULTING PRIVACY 4.0. d.o.o.

 

EUROCOSULTING PRIVACY 4.0. d.o.o.

Strossmayerova 16

51000 Rijeka

Hrvatska

OIB 22905656841

Partners